Trang Chủ / ĐỜI SỐNG / Tin vui cho các Mẹ từ 01/7/2018, tiền trợ cấp thai sản tăng thêm 180.000 đồng

Tin vui cho các Mẹ từ 01/7/2018, tiền trợ cấp thai sản tăng thêm 180.000 đồng

Kể từ ngày 01/7/2018, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi gọn là trợ cấp thai sản) sẽ tăng thêm 6,923% so với mức trợ cấp hiện hành. 

Trợ cấp thai sản được tăng lên là do Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 (vừa được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2017) nêu rõ mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2018.

 ảnh: internet

Đồng thời, theo quy định tại Điều 38 của Luật BHXH năm 2014: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

 ảnh: internet

Đây là thông tin quan trọng, gắn liền với quyền lợi của các mẹ khi mang thai và sau sinh nở nên các mẹ nào chuẩn bị sinh con trong năm 2018 chú ý nhé để không mất quyền lợi của mình. Vừa chào đón thiên thần đáng yêu vừa được khoản tiền trợ cấp thì còn gì bằng nào.

 ảnh: internet

Trúc Quyên

Bình Luận Facebook