Trang Chủ / Thẻ: Dự kiến chế độ thai sản mới nhất: vợ ở nhà vẫn được hưởng trợ cấp nếu chồng đủ điều kiện

Thẻ: Dự kiến chế độ thai sản mới nhất: vợ ở nhà vẫn được hưởng trợ cấp nếu chồng đủ điều kiện

Dự kiến chế độ thai sản mới nhất: vợ ở nhà vẫn được hưởng trợ cấp nếu chồng đủ điều kiện

Tin vui cho các bà mẹ ở nhà chăm con hoặc ở nhà bán hàng online mà người chồng đủ điều kiện sẽ được hưởng chế độ thai sản. Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số …

Xem Thêm »