Trang Chủ / Thẻ: Chủ tịch HĐND TP.HCM nghẹn lời nói với công nhân thoát nước: “Tôi xin lỗi anh”

Thẻ: Chủ tịch HĐND TP.HCM nghẹn lời nói với công nhân thoát nước: “Tôi xin lỗi anh”