Trang Chủ / GIẢI TRÍ / Dự kiến chế độ thai sản mới nhất: vợ ở nhà vẫn được hưởng trợ cấp nếu chồng đủ điều kiện

Dự kiến chế độ thai sản mới nhất: vợ ở nhà vẫn được hưởng trợ cấp nếu chồng đủ điều kiện

Tin vui cho các bà mẹ ở nhà chăm con hoặc ở nhà bán hàng online mà người chồng đủ điều kiện sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tăng mức trợ cấp thai sản gần 7% cho phụ nữ sinh con như điều luật cũ thì còn có thêm nhiều quyền lợi khác.

 Những bà mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mà người cha đủ điều kiện thì vẫn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con (Điều 38).

Đây là tin vui với rất nhiều chị em bởi nhiều người hiện nay có xu hướng tự kinh doanh, hoặc do sức khỏe không ổn định, phải chăm sóc con nhỏ… nên ở nhà bán hàng online vì không có bảo hiểm đầy đủ.

Nếu dự thảo thông qua và điều chỉnh này được thi hành thì các mẹ hiện tại chuẩn bị sinh mà đang ở nhà sẽ rất vui mừng vì cũng được nhà nước tạo điều kiện giúp đỡ theo Điều 38 của Luật BHXH.

 

Ngoài điều trên, còn 5 điểm mới sẽ điều chỉnh trong dự thảo về chế độ thai sản được đề cập lần này, bao gồm:

1. Thời gian nghỉ chế độ thai sản của chồng có thể chia làm nhiều lần

Trước kia chỉ có người mẹ sinh con mới được hưởng chế độ thai sản thì đầu năm 2018, trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội, vợ sinh con, cha cũng được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội. Kèm theo đó cha cũng được nghỉ thai sản theo vợ từ 5-14 ngày nghỉ theo quy định. Tuy nhiên, theo dự thảo mới, khi vợ sinh con người chồng có thể nghỉ làm nhiều lần nhưng tổng thời gian không quá thời gian quy định và phải trong 30 ngày từ đầu từ lúc con chào đời. (Điều 10) 

2. Đi làm trước trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Trước đây, lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH khi có đủ các điều kiện: Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng, phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý. Tuy nhiên, với dự thảo mới, phụ nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định tại Điều 40 của Luật BHXH thì không thuộc đối tượng giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. (Điều 13)

3. Không nghỉ việc theo chế độ nghỉ thai sản thì không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Cũng giống như sự thay đổi ở trên, những lao động nữ đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe mà không nghỉ thì theo dự thảo mới, sẽ không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. (Điều 13)

4. Sửa đổi, bổ sung về chế độ cho trường hợp mang thai đôi không may khi sinh ra con bị chết

Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu. (Điều 10)

5. Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ thai sản

Hồ sơ giải quyết chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại Điều 101, 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 5 Nghị định 115/2015/NĐ-CP (Điều 14)

Theo Eva

Bình Luận Facebook